krzyż pierwszej pomocy - apteczka

Kurs pierwszej pomocy

Czy w sytuacji awaryjnej potrafiłbyś udzielić drugiemu człowiekowi pierwszej pomocy? Czy wiesz jak należy prawidłowo wykonać zabiegi resuscytacyjne i na ile uciśnięć klatki piersiowej przypada jaka ilość wydechów? Zastanów się, czy nie warto podjąć się kursu pierwszej pomocy.

Na czym polega kurs pierwszej pomocy?

Pierwsza pomoc to zbiór zasad w oparciu o konkretne czynności jakie należy wykonać celem ochrony czyjegoś zdrowia lub życia, jej zadaniem jest również zapobieganie negatywnym następstwom wypadku, urazu lub ataku choroby. Kurs pierwszej pomocy to szkolenie, które udzielanie pierwszej pomocy ma doprowadzić do perfekcji. Zajęcia składają się z części teoretycznej, na której przedstawiane zostają zagadnienia począwszy od oceny sytuacji kryzysowej, przez udzielenie pierwszej pomocy, po aspekt psychologiczny ratownictwa, oraz części ćwiczeń praktycznych, podczas których odgrywane są konkretne scenki z zakresu pierwszej pomocy, mające na celu nie tylko przełożenie wiedzy na umiejętności praktyczne, ale również zwiększenie motywacji i pewności przy podejmowaniu działań ratujących zdrowie lub życie drugiego człowieka.

 

Kto może wziąć udział w kursie pierwszej pomocy?

Dla kogo przeznaczony jest kurs pierwszej pomocy? Przede wszystkim dla osób, które chcą poważnie traktować zdrowie i życie swoje, najbliższych i otaczającego społeczeństwa, lecz udzielanie pierwszej pomocy stanowi do nich problem ze względu na brak wiedzy teoretycznej lub praktycznej, którą można zdobyć na szkoleniu z pierwszej pomocy. Wyróżnia się dwa rodzaje kursu pierwszej pomocy: podstawowa pierwsza pomoc oraz kwalifikowana pierwsza pomoc. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla małoletnich oraz dorosłych bez wykształcenie medycznego oraz dla pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków zawodowych mają udzielnie pierwszej pomocy. Natomiast kwalifikowana pierwsza pomoc to rozszerzone szkolenie z pierwszej pomocy, które przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników specjalistycznych jednostek państwowych takich Państwowa Straż Pożarna czy Straż Graniczna, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziął w nim udział przeciętny Kowalski.

 

Co daje kurs pierwszej pomocy?

Odbyty z pełnym zaangażowaniem kurs z pierwszej pomocy daje przede wszystkim wiedzę z zakresu anatomii człowieka, a dokładnie z układu oddechowego, krążenia, nerwowego oraz kostnego, wstępnego rozpoznawania poniesionych przez ofiarę szkód oraz konkretnego postępowania ratowniczego. Ponadto szkolenie z pierwszej pomocy dostarcza szeregu praktycznych umiejętności, w tym pewności siebie i przezwyciężania strachu przy podejmowaniu działań o charakterze ratowniczym oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Dominika Kula