wyliczenie składki ubezpieczenia

Czy warto ubezpieczyć się na życie?

Z pewnością niejednokrotnie słyszałeś o różnych ubezpieczeniach na życie. Zastanawiasz się czy to rzeczywiście dobra inwestycja na przyszłość? A jeśli tak, to jaką polisę ubezpieczeniową wybrać – ubezpieczenie na dożycie, ubezpieczenie posagowe, a może z funduszem kapitałowym…? I który ubezpieczyciel zagwarantuje najlepsze usługi? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Co to jest ubezpieczenie na życie?

Istotą ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie finansowe bliskich posiadacza polisy ubezpieczeniowej na wypadek jego śmierci.

Standardowa polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem orzekającym o obowiązującej umowie ubezpieczenia, zawiera przedmiot, czas, kwotę ubezpieczenia i składki oraz dane ubezpieczonego i ubezpieczającego. Stanowi zabezpieczenie w przypadku, gdy nastąpi choćby jedno zdarzenie z wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Istnieje też tzw. ubezpieczenie all risk (od wszelkiego ryzyka), które działa odwrotnie niż klasyczna polisa. Zapewnia ochronę finansową w przypadku wszystkich nagłych zdarzeń, z wyjątkiem tych, które zostały zapisane w OWU, jako paragrafy wyłączone.

Ubezpieczeniem może być objęta jedna osoba, mamy wówczas do czynienia z indywidualnym ubezpieczeniem na życie lub co najmniej kilka osób, będących pracownikami danej firmy, co definiuje się, jako grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Jak wybrać dobre ubezpieczenie na życie?

Niewątpliwie chcielibyśmy otrzymać oferty najlepsze z możliwych. Internet oferuje w tym zakresie sprawdzone rozwiązania. Na początek warto zgłębić wiedzę na temat firm ubezpieczeniowych analizując obiektywne rankingi ubezpieczeń w sieci. Będzie to z pewnością przydatne w wyborze korzystnej polisy na życie. Jednak należy wziąć pod uwagę, że ocenę poszczególnych świadczeń ubezpieczeniowych tworzą ludzie o różnych wymaganiach i potrzebach. To, co dobre dla innych, niekoniecznie musi okazać się takie dla nas.

Aby wybrać ofertę ubezpieczeniową spełniającą nasze oczekiwania i indywidualne kryteria, warto także skorzystać z bezpłatnego kalkulatora ubezpieczeń na życie online. Pełni on funkcję porównywarki ofert firm ubezpieczeniowych. Według kalkulatora cały proces pozyskania ubezpieczenia na życie opiera się na kilku etapach:

  1. wypełnieniu formularza online, poprzez wpisanie właściwych danych.
  2. otrzymaniu przez zainteresowanego odpowiadających jego wymaganiom ofert różnych firm ubezpieczeniowych.
  3. wyborze najlepszej z proponowanych opcji – na tym etapie warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wytypowanych ofert.
  4. skonsultowaniu ewentualnych wątpliwości z wybranym ubezpieczycielem, czyli firmą zajmującą się działalnością ubezpieczeniową i podpisaniu umowy ubezpieczenia.

Jednak zanim rozpoczniemy wyszukiwanie ofert za pomocą internetowej porównywarki ubezpieczeń, należy rozważyć, jaki rodzaj polisy będzie odpowiedni w stosunku do naszej sytuacji życiowej, materialnej oraz przyszłych możliwości finansowych. Trzeba przeanalizować również sposób minimalizacji kosztów ubezpieczenia oraz korzyści wynikające z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

 

Co zawiera ubezpieczenie na życie?

Obecnie potrzeby klientów sprawiły, że firmy ubezpieczeniowe oferują wiele opcji ubezpieczeń na życie. W Ogólnych Warunkach Umowy każdej z ofert zawarty jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, czyli zdarzenia obligujące ubezpieczyciela do realizacji ustalonego w umowie zobowiązania finansowego wobec ubezpieczonego. Na rynku ubezpieczeniowym istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń na życie, o różnym zakresie ubezpieczeniowym:

a) ubezpieczenia na życie i dożycie – można tu wyróżnić bezterminowe ubezpieczenie na życie, w przypadku którego środki pieniężne wypłacane są po śmierci osoby ubezpieczonej oraz terminowe ubezpieczenie na życie, kiedy umowa podpisywana jest na określony czas, a kwota wypłacana po osiągnięciu ustalonego wieku przez ubezpieczonego.

b) ubezpieczenia posagowe – uprawnionym do odebrania świadczenia jest dziecko osoby ubezpieczającej. Fundusze uzyskuje dopiero wtedy, gdy osiągnie ustalony wiek.

c) ubezpieczenia z funduszem kapitałowym – oprócz roli ochronnej w przypadku śmierci ubezpieczonego mogą jednocześnie pełnić funkcje produktu oszczędnościowego lub inwestycyjnego.

Powyższe ubezpieczenia na życie można poszerzyć o dodatkowe funkcje, zapewniające ochronę w przypadku: niezdolności do pracy, niezdolności do pracy w zawodzie, poważnej choroby, inwalidztwa, zabezpieczenia kredytu hipotecznego, gromadzenia funduszy na emeryturę, czy też ochrony spółki na wypadek śmierci wspólnika.

Wybierając zakres ochrony ubezpieczeniowej, należy ustalić także kwotę ubezpieczeniową, czyli opłatę przysługującą ubezpieczycielowi za ochronę ubezpieczeniową. Należy ją dobrać odpowiednio do naszych możliwości finansowych.

Nigdy nie wiadomo jak potoczą się nasze losy i losy bliskich nam osób, dlatego jeśli chcemy być spokojni o siebie i o przyszłość najbliższych, ubezpieczenie na życie może okazać się dobrym rozwiązaniem. Spośród wielu możliwości, jakie oferuje rynek ubezpieczeniowy każdy może znaleźć właściwą dla siebie formę ubezpieczenia, lecz wyboru należy dokonać „z głową”, w sposób przemyślany i dobrany do naszych indywidualnych potrzeb. Jednak, aby wyłonić najlepszą względem naszych indywidualnych potrzeb ofertę, warto poświęcić trochę czasu, aby zgłębić swoją wiedzę na temat branży ubezpieczeniowej, za sprawą obiektywnych rankingów, danych, fachowych artykułów i poradników. Okaże się to bardzo pomocne w podjęciu opłacalnej dla nas i naszej rodziny inwestycji na przyszłość.

 

Karolina Kowalczyk